“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯทรงงานที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

วันที่ 17 ต.ค. เอเอฟพีรายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เพื่อพระราชทานรางวัลด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

Princess Maha Chakri Sirindhorn, the second daughter of the late Thai King Bhumibol Adulyadej, is seen during the Asia-Pacific regional observance of World Food Day by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), in Bangkok on October 17, 2016. / AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นภัยคุกคามอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แก่ระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นสิ่งที่สนับสนุนภาคการเกษตรในภูมิภาค”

Princess Maha Chakri Sirindhorn, the second daughter of the late Thai King Bhumibol Adulyadej, applauds during the Asia-Pacific regional observance of World Food Day by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), in Bangkok on October 17, 2016. / AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA

Princess Maha Chakri Sirindhorn, the second daughter of the late Thai King Bhumibol Adulyadej, is seen during the Asia-Pacific regional observance of World Food Day by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), in Bangkok on October 17, 2016. / AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA

Princess Maha Chakri Sirindhorn, the second daughter of the late Thai King Bhumibol Adulyadej, arrives at the Asia-Pacific regional observance of World Food Day by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), in Bangkok on October 17, 2016. / AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA

 

ที่มา ข่าวสด